Indals TrädgårdsOdlarFörening 

 

 

 

 

Historik - Grundide

Parkens planering/skiss

Aktuellt under år 2012

Parkens växter

Fotogalleri

Boulebanorna

Medlemmar i arbete

Medlemsförmåner

Kontakt

Gästbok

Trädgårdslänkar

http://www.for.se/

http://www.nordiskatradgardar.se/

 

 

 

Tillbaka till startsidan

Tillbaka till indalsinfo

 

 

 

 

 

  

Så här såg första skissen ut.

 

 

 

 

Mycket är ändrat, men väderstrecken stämmer.      

 vallgatan

VÄXTOMRÅDEN

 

Parkens avgränsning.

 

Träd: lärk ( Larix sibirica ), lönn ( Acer platanoides ), sälgart ( Salix sp ), bollpil ( Salix fragilis bullata ), blodhägg ( Prunus padus Colorata ), brödtall (Pinus cembra ), bok ( Fagus silvatica ), ask ( Fraxinus excelsior ), alm ( Ulmus glabra ).

Buskar: brudspirea ( Spiraea arguta ) kvastspirea? ( Spiraea chamaedryfolia ), häckoxbär ( Cotoneaster lucidus ), rönnbärsapel ( Malus toringo).

Nordvästra pelousen med sittplatsbuskaget.

Träd: ek ( Quercus robur ), sälg.

Buskar: Syren i bersån ( Syringa sp .). Slån ( Prunus spinosa ), hassel ( Corylus avellana ), luktschersmin ( Philadelphus coronarius “Finn” i bersån.

Boulen

Träd: bergskörsbär ( Prunus sargentii ), surkörsbär ( Prunus cerasus ), sötkörsbär ( Prunus avium ), sälgarter och pil ( Salix sp, Salix fragilis ), manchurisk valnöt ( Juglans mandshurica).

Buskar: buskros “Nevada” ( Rosa “Nevada ”), måbär ( Ribes alpinum ), fläder ( Sambucus nigra ).

Perenner: Brittsommaraster ( Aster amellus ).

Nordöstra mittkvadranten,

torrare miljö.

Träd: sötkörsbär

Buskar: måbärshäck med krusbär ( Ribes uva-crispa ), buskros ( Rosa sp ?)

Perenner: bolltistel ( Allium sp ), aklejruta ( Thalictrum aquilegiifolium “Atropurpurea ”, gul fetknopp ( Sedum acre).


Nordvästra cirkelkvadranten,

fuktigare miljö

Träd: sälg, blodhägg

Buskar: måbärshäck, svarta vinbär

Perenner: stånds ( Ligularia sp ), bergenia

Mittcirkeln (Vallbergs örtagård)

Träd: bollpil ( Salix fragilis “Bullata” ), berggran ( Abies lasiocarpa ), serbisk gran ( Picea omorica)


Buskar: ros, vindruva ( Vitis sp )

Perenner: daglilja ( Hemerocallis sp ), jätteslide ( Fallopia sachalinensis ), studentnejleka, stormhatt ( Aconitum napellus ), knölsyska ( Stachys palustris ), lysing, älgört, vitmåra, mynta, pepparmynta, salvia, citronmeliss ( Melissa officinalis )

Lars Bergströms fruktängar,

Nordligaste kvadranten (även berså)

Träd: äpplen från Lars Bergströms tid: Mats Hjortsberg, vildpäron, vildäpple och paradisäpple ( Malus “Royalthy” )

Buskar: måbärshäck med krusbär, buskrosor, surkörsbär, norrlandsschersmin ( Philadelphus lewisii “Waterton”), rosenkvitten ( Chaenomelis japonica )

Perenner: pion ( Paeonia sp ), bollök ( Allium sp )

Nordvästra kvadranten

Buskage och rosarium.

Träd: surkörsbär, avenbok ( Carpnus betulus )

Buskar: norrlandschersmin, buskros ( Rosa pimpinellifolia “Frühlingsduft” ), parkolvon, ( Viburnum lantana), kanadensiska buskrosor.

Nordöstra kvadranten

Träd: äpplen från Lars Bergström, “Astrids” äpplen 2 st, “Melins” äpple, vildäpple, “Ola Bim” äpple

Buskar: buskros ( Rosa”Agatha” ), rosenkvitten

Perenner: bolltistel, akleja ( Aquilegia sp ), rosenflockel ( Eupatorium sp ), libbsticka ( Levisticum officinale ), daglilja

Östra området med sittplats

Träd: surkörsbär, lind ( Tilia cordata ), lönn, sötkörsbär, sälg, blodhägg

Buskar: havtorn ( Hippophaë rhamnoides ), surtorn, mahonia ( Mahonia aquifoium ), luktschersmin ( Philadephus coronarius “Finn” ), rosenkvitten, norrlandsschersnin ( Philadelphus lewisii Waterton )

Klättrare: i häcken alpklematis ( Clematis alpina )

Sydvästra området

Träd: äpplen från Lars Bergströms tid, “Harvom“, “Lindström“, päron, “Lindström“ gulgrön.

Buskar: skogsolvon ( Viburnum opulus ), rosenkvitten, buskrosor: ( Rosa rugosa “Hansa”, Rosa pimpinellifolia, flera plantor Rosa alba )

Perenner luktpion ( Paeonia lactiflora ), gullris ( Solidago hybrida ), fingerborgsblomma

Sydängen

Träd: körsbärsplommon ( Prunus cerasifera ), ek, sötkörsbär

Buskar: hassel, krusbär, röda vinbär

Vildbersåkojan

Träd: ek, alm, björk, ask

Buskar: hassel, körsbärsplommon, slån, buskrosor ( Rosa “Stanwell  Perpetual” Rosa pimpinellifolia “Frühlingsduft” ), ´rosenhallon, vindruva Zilga.

Perenner: humle ( Humulus lupulus ), martagonlilja ( Lilium martagon ), diverse lökväxter som snödroppe, krokus, påsklilja och pärlhyacint.

Vildflora att beakta: vitsippa, gullviva, gulsippa, smånunneört och vitskråp